Thursday, 13/06/2024 | 13:58 GMT+7

Thông báo lịch Khai giảng các Khóa đào tạo Người quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng

02/05/2024

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS) và Công ty Cổ phần Tiết kiệm năng lượng Bách Khoa, tổ chức các khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” và “Kiểm toán viên Năng lượng”. Chương trình đào tạo nằm trong hoạt động thường niên của Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện