Tuesday, 23/07/2024 | 19:28 GMT+7

[Bản tin TKNL] Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách, hướng dẫn và cổ vũ tiết kiệm điện

02/05/2024

Trong tập podcast này, chúng tôi sẽ điểm qua những tin tức nổi bật sau đây: Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách, hướng dẫn và cổ vũ tiết kiệm điện; Phát động Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024; Xi măng Long Sơn tiết kiệm 30% điện năng tiêu thụ nhờ thu hồi nhiệt dư.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện