Tuesday, 18/06/2024 | 05:26 GMT+7

[Góc nhìn chuyên gia] Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng quan trọng và cấp bách

02/05/2024

Nhu cầu năng lượng cho sản xuất ngày càng tăng cao, trong khi các nguồn tài nguyên than, dầu, khí đang dần cạn kiệt thì sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp thiết thực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế gắn với sản xuất xanh và bảo vệ môi trường.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện