Friday, 14/06/2024 | 13:52 GMT+7

Trách nhiệm của doanh nghiệp trọng điểm trong việc sử dụng năng lượng

21/09/2023

Hiện nay ở Việt Nam, câu chuyện sử dụng năng lượng cần được đặc biệt quan tâm. Trong đó có trách nhiệm của những doanh nghiệp trọng điểm, của người dân cũng như cơ quan quản lý nhà nước.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện