Tuesday, 28/11/2023 | 22:53 GMT+7

JICA hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng

19/09/2013

Ngày 17/9/2013, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ) và Văn phòng Công nhận (Bộ Khoa học Công nghệ) đã chính thức ký kết biên bản thảo luận Dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường hệ thống và vận hành các tiêu chuẩn và hợp chuẩn về tiết kiệm năng lượng và dán nhãn năng lượng tại Việt Nam.

Ngày 17/9/2013, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (STAMEQ) và Văn phòng Công nhận (Bộ Khoa học Công nghệ) đã chính thức ký kết biên bản thảo luận Dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường hệ thống và vận hành các tiêu chuẩn và hợp chuẩn về tiết kiệm năng lượng và dán nhãn năng lượng tại Việt Nam.

8c8b96150_download_26.jpg

Dự án có thời hạn ba năm và sẽ sớm khởi động vào cuối năm 2013 nhằm thực hiện mục tiêu chính là hỗ trợ sự vận hành của các phòng thử nghiệm trực thuộc STAMEQ trong kiểm nghiệm tiết kiệm năng lượng đối với sản phẩm máy điều hòa và tủ lạnh gia dụng. Theo đó, phía Nhật Bản sẽ chuyển giao công nghệ và chuyên môn tiên tiến trong lĩnh vực thử nghiệm và tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho phía Việt Nam thông qua việc phái cử chuyên gia, cung cấp thiết bị.

Theo đánh giá của JICA, trong khuôn khổ dự án này, năng lực của các phòng thử nghiệm trực thuộc STAMEQ trong kiểm nghiệm năng lượng, công nhận và chỉ định đối với sản phẩm máy điều hòa và tủ lạnh sẽ được tăng cường. Bên cạnh đó, dự án cũng nhằm nâng cao năng lực của Văn phòng Công nhận và Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương) trong việc xem xét, điều chỉnh các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng và các tiêu chuẩn khác liên quan đến năng lượng đảm bảo phù hợp với thực tế sử dụng máy điều hòa và tủ lạnh. 

Chương trình dán nhãn năng lượng bắt buộc cho thiết bị máy điều hòa đã được thực thi kể từ ngày 1/7/2013, còn chương trình dán nhãn đối với sản phẩm tủ lạnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Bảo Anh


Energy Efficiency Awards 2023