Thursday, 30/11/2023 | 21:14 GMT+7

Hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử

29/11/2013

Chiều ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác sử dụng Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Chiều ngày 28/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và công nghệ (KH&CN) và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác sử dụng Năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

304e57b71_uk_82576.jpg

Trong khuôn khổ của Biên bản ghi nhớ, trong 5 năm tới, hai nước sẽ chú trọng hợp tác về trao đổi thông tin và tài liệu khoa học và kỹ thuật, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, cũng như hỗ trợ kỹ thuật.

Hai bên sẽ hợp tác theo các hình thức như trao đổi thông tin, tài liệu khoa học và kỹ thuật; trao đổi và đào tạo cán bộ (thực tập, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học và sau đại học...); tổ chức hội nghị và hội thảo; cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật có liên quan; xây dựng các dự án nghiên cứu chung;…

Đại sứ Antony Stokes phát biểu: “Vương quốc Anh và Việt Nam đều thừa nhận sự cần thiết phải xem xét các nguồn năng lượng đảm bảo tính bền vững của môi trường, an toàn, an ninh và tiết kiệm chi phí, trong đó có điện hạt nhân, để đáp ứng nhu cầu của nhân dân mỗi nước.”

Thời gian qua, hợp tác khoa học và công nghệ nói chung và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói riêng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đã có những chuyển biến tích cực. Các nhà khoa học Việt Nam đã có nhiều dự án thành công với các nhà khoa học Anh trong Chương trình KH&CN của Liên minh châu Âu lần thứ 6 và 7 (FP6 và FP7).

Mai Anh
Energy Efficiency Awards 2023