Sunday, 21/07/2024 | 22:45 GMT+7

Bình Thuận đưa tiết kiệm điện đi vào chiều sâu và có hiệu quả

25/07/2023

Giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, Bình Thuận phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm…

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch số 2590 /KH-UBND ngày 18/7/2023. Kế hoạch được triển khai cũng hướng đến phổ biến các giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong sử dụng điện tiết kiệm, đưa tiết kiệm điện thật sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả.
Để đạt mục tiêu đề ra, các cơ quan, công sở tại địa phương cần xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Đồng thời xây dựng, ban hành cũng như tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị...
Cùng với đó tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời nhằm giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. Đối với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời thì chủ trì, phối hợp điện lực địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng.
Ngành điện địa phương phối hợp tuyên truyền và triển khai lắp đặt đèn năng lượng tiết kiệm điện (Ảnh: Báo Bình Thuận)
Cùng tham gia, các nhà hàng, khách sạn, siêu thị, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện khi có yêu cầu của điện lực địa phương. Còn tại các hộ gia đình, ngoài quan tâm sử dụng thiết bị điện được dán nhãn năng lượng thì cần thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Với cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ lưu ý hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm và sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Riêng doanh nghiệp sản xuất thì khuyến khích tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, lắp đặt điện mặt trời mái nhà theo quy định. Có kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động thiết bị, máy móc công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải. Song song đó cũng tăng cường thúc đẩy các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất và loại bỏ năng lực sản xuất lạc hậu, tiếp tục nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua đầu tư những dự án tiết kiệm năng lượng…
Thực hiện kế hoạch này, Sở Công Thương được giao phối hợp các sở ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, triển khai những nội dung liên quan, qua đó tổng hợp kết quả hàng năm để báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh. Thực hiện giám sát việc cung ứng điện đáp ứng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo, giám sát Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện khi xảy ra thiếu điện.
Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định,chính sách và giải pháp về tiết kiệm điện. Đôn đốc các cở sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng áp dụng định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, định mức tiêu hao năng lượng theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công Thương.
Chi tiết kế hoạch số 2590 /KH-UBND ngày 18/7/2023 tại đây.
Hương Linh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện