Thursday, 13/06/2024 | 15:30 GMT+7

PC Ninh Bình cụ thể hoá công tác thực hành tiết kiệm điện

10/04/2023

Trong Quý I/2023, Công ty Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) tiết kiệm được 10.688.088 kWh điện, tương đương với 2,05% sản lượng điện thương phẩm.

Thực hiện chủ đề năm của EVN “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, trong quý I/2023, PC Ninh Bình đã đảm bảo thực hiện cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện đến các khách hàng (Ảnh: PC Ninh Bình)
Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm đến công tác tiết kiệm điện. Không chỉ đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm điện mà còn là đơn vị trực tiếp thực hiện tuyên truyền, vận động khách hàng cùng toàn thể người dân chung tay tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.
Ngay từ những tháng đầu năm 2023, PC Ninh Bình đã xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị, đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 2% - 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Theo đó, Công ty đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại các đơn vị trực thuộc. Đồng thời phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp của đơn vị; đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.
Trong quý I, Công ty đã tổ chức tuyên truyền trên sóng đài truyền hình tỉnh Ninh Bình: 20 lần, đài phát thanh: 202 lần; Sở thông tin và truyền thông tỉnh Ninh Bình:03 lần. Đồng thời, trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương, ban ngành địa phương và các khách hàng về công tác tiết kiệm điện. Kết quả, toàn Công ty tiết kiệm đạt 10.688.088 kWh, tương đương là 2,05% thương phẩm. Trong đó, lĩnh vực hành chính sự nghiệp, công cộng tiết kiệm 285.539 kWh; sinh hoạt tiết kiệm 3.462.587 kWh; lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 413.481 kWh; sản xuất công nghiệp, xây dựng tiết kiệm 6.526.481 kWh.
Trong bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020 - 2025 có nhiều bất lợi do biến đổi khí hậu; nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế về quy mô và còn nhiều rào cản kỹ thuật trong khai thác, sử dụng. Thêm vào đó, nhiệt điện cũng gặp khó khăn trong mở rộng đầu tư, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững.
Năm 2022, Ninh Bình tiết kiệm được 51.506.586 kWh điện trên tổng số 2.480.764.392 kWh điện thương phẩm, tiết kiệm được 2,08%, đạt kế hoạch và yêu cầu Chính phủ đề ra.
Minh Khuê

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện