Monday, 22/07/2024 | 21:56 GMT+7

Lào Cai hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất" năm 2021

17/03/2021

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất" năm 2021. Sự kiện "Giờ trái đất" năm nay sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 27/3.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất" năm 2021. Sự kiện "Giờ trái đất" năm nay sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy ngày 27/3.

Theo đó, các nội dung hoạt động hưởng ứng “Giờ trái đất 2021” sẽ diễn ra từ ngày 15/3 - 5/4/2021 trên địa bàn tỉnh là: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình, khu dân cư tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong thời gian 1 giờ (từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy ngày 27/3); Hệ thống băng rôn, áp phích, khẩu hiệu sẽ được treo trên các tuyến phố chính, tại các chợ và trụ sở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà máy… đến hết ngày 5/4/2021.

Để thực hiện tốt các hoạt động trên, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND tỉnh chỉ đạo không tổ chức các sự kiện tập trung đông người trong thời gian diễn ra Chiến dịch “Giờ trái đất 2021” nhằm đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho cộng đồng.

Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) với vai trò, chức năng là đơn vị quản lý kinh doanh điện năng trên địa bàn đã chủ động triển khai các hoạt động hiệu quả nhằm hưởng ứng chiến dịch. PC Lào Cai đã tăng cường công tác quản lý vận hành và tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất sự cố xảy ra trên lưới điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cũng như giảm tối đa tỷ lệ tổn thất điện năng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Công ty Điện lực Lào Cai cho biết: Công ty đã chỉ đạo các phòng, điện lực trực thuộc lập phương án điều hành hệ thống điện trong thời gian diễn ra hoạt động Chiến dịch “Giờ trái đất 2021”; treo băng rôn, khẩu hiệu tại các đường phố chính, nơi công cộng, khu dân cư nhằm tuyên truyền sâu rộng, vận động nhân dân, khách hàng cùng hưởng ứng chiến dịch. PC Lào Cai cũng sẽ tổng hợp sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra Chiến dịch báo cáo UBND tỉnh.

"Giờ trái đất" là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và các thiết bị điện trong cùng một giờ vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm, hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Giang Nguyễn

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện