Thursday, 30/03/2023 | 17:46 GMT+7

Hà Tĩnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng

30/03/2023

Công ty Điện lực (PC) Hà Tĩnh cam kết nỗ lực tối đa, phát huy mọi nguồn lực để bảo đảm điện an toàn, tin cậy trong mùa nắng nóng, tuy nhiên cần sự chung tay của khách hàng để sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Energy Efficiency Awards 2022
VSUE EN