Monday, 22/07/2024 | 00:28 GMT+7

Bình Dương tiết kiệm 366 triệu kWh điện

13/03/2024

Việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được các ngành, các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, kết quả sản lượng điện tiết kiệm năm 2023 trong toàn tỉnh là 366 triệu kWh, đạt 115,04% so với kế hoạch.

Để đạt được kết quả trên, Công ty Điện lực  (PC) Bình Dương đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể và địa phương trong tỉnh triển khai đạt hiệu quả hoạt động tuyên truyền và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Cụ thể, Công ty đã phối hợp với các Đài phát thanh - truyền hình địa phương thực hiện phát sóng các nội dung tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, trường học và doanh nghiệp tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh. Qua đó, khuyến khích đến khách hàng sử dụng điện “đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu”, “tắt điện khi không sử dụng”, không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có công suất lớn như điều hòa, bếp đun điện; nên sử dụng quạt thay cho điều hòa khi không quá nóng; tận dụng tối đa ánh sáng trời và thông gió tự nhiên.
Cùng với các hoạt động tuyên truyền, PC Bình Dương đã góp phần hoàn thành công tác tiết kiệm điện thông qua các nỗ lực nhằm làm giảm tổn thất điện năng trong phân phối điện như: cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dây, rút ngắn bán kính cấp điện, phát quang cây xanh vi phạm khoảng cách an toàn cho phép, thay thế các trạm biến áp công cộng cũ, kém chất lượng hoặc có khả năng quá tải, tích cực vận động khách hàng trạm chuyên dùng thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thử nghiệm định kỳ máy biến áp, các thiết bị trên lưới điện thuộc tài sản của khách hàng.
Trong năm 2023, công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đã được các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp với ngành điện xử lý kịp thời một số trường hợp vi phạm. 
Ngành Công thương đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng (Ảnh: Báo Bình Dương)
Để nâng cao hiệu quả sử dụng điện, năm 2024, PC Bình Dương tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm rộng khắp đến mọi tầng lớp nhân dân.
Về phía Ban chỉ đạo Bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương tập trung công tác kiểm tra sử dụng điện an toàn và tiết kiệm điện trong sản xuất theo quy định đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; tổ chức đào tạo người quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm; tiếp tục thực hiện một số dự án trong Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; tập huấn cho các cán bộ của các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn về công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức về ý thức tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng.
Hương Linh
Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện