Thursday, 25/07/2024 | 21:00 GMT+7

Các sản phẩm được dán nhãn năng lượng

18/09/2015

Đối với các thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình, đã có những sản phẩm nào được dán nhãn năng lượng và đang có bán trên thị trường?

Đối với các thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình, đã có những sản phẩm nào được dán nhãn năng lượng và đang có bán trên thị trường?

Trả lời: Với nhóm thiết bị gia dụng, các sản phẩm đã bắt buộc áp dụng (Từ ngày 1/7/2013) phải dán nhãn năng lượng khi lưu thông trên thị trường bao gồm: đèn huỳnh quang (Đèn compact và đèn T8), chấn lưu dùng cho đèn huỳnh quang, quạt điện, nồi cơm điện, máy giặt lồng đứng, điều hòa nhiệt độ. 

Từ sau ngày 1/1/2014 đã có thêm máy thu hình, tủ lạnh, máy giặt lồng ngang. Người tiêu dùng nên chú ý chọn mua các sản phẩm đã dán nhãn năng lượng khi mua sắm các thiết bị nói trên.

 Theo VNEEP

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện