Thursday, 25/07/2024 | 19:35 GMT+7

Thời hạn hiệu lực đối với các thiết bị được dán nhãn năng lượng

18/09/2015

Bộ Công Thương có quy định thời hạn hiệu lực đối với các thiết bị được dán nhãn năng lượng hay không?

Bộ Công Thương có quy định thời hạn hiệu lực đối với các thiết bị được dán nhãn năng lượng hay không?

Trả lời: Có. Đối với các thiết bị được cấp chứng nhận theo hình thức đánh giá tại nguồn sản xuất, chứng nhận dán nhãn năng lượng có hiệu lực tối đa 03 năm.

Đối với các thiết bị đăng ký dán nhãn năng lượng theo từng lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam, chứng nhận dán nhãn năng lượng chỉ có hiệu lực cho lô hàng làm thủ tục. 

Theo VNEEP 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện