Thursday, 25/07/2024 | 20:02 GMT+7

Singapore bắt buộc dán nhãn năng lượng cho đèn điện

09/07/2015

Singapore đã bắt đầu thi hành việc dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với toàn bộ các sản phẩm đèn điện trên thị trường từ ngày 1-7 vừa qua.

Singapore đã bắt đầu thi hành việc dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với toàn bộ các sản phẩm đèn điện trên thị trường từ ngày 1-7 vừa qua. 

Hệ thống này bao gồm 3 mức độ: Mức hiệu quả cao nhất được đánh dấu bằng 3 dấu tích; mức hiệu quả tốt được đánh giá bằng 2 dấu tích và mức hiệu quả thấp nhất dược đánh giá bằng 1 dấu tích.

Mặt khác, 3 loại đèn chủ yếu gồm đèn LED, đèn sợi tóc và đèn compact huỳnh quang cũng được quy định đáp ứng những yêu cầu tối thiểu về hiệu quả năng lượng(MEPS).

Đối với những sản phẩm không thoả mãn được MEPS, chính phủ sẽ gia hạn thêm cho các nhà sản xuất và nhập khẩu một năm để cải tiến, nếu không sẽ bị ngừng sản xuất và cấm nhập khẩu.

Các chuyên gia năng lượng cho rằng, đây là một động thái mạnh mẽ của Singapore trong việc tăng cường hiệu quả năng lượng. Đồng thời, hỗ trợ người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình. 

Anh Tuấn (Theo Channel New Asia)

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện