Thursday, 25/07/2024 | 19:36 GMT+7

Mỹ áp dụng tiêu chuẩn mới về tiết kiệm năng lượng

21/12/2015

Bộ Năng lượng Mỹ vừa ban hành một quy định mới với tiềm năng mở ra cơ hội tiết kiệm năng lượng lớn nhất từ trước đến nay cho quốc gia này.

Bộ Năng lượng Mỹ vừa ban hành một quy định mới với tiềm năng mở ra cơ hội tiết kiệm năng lượng lớn nhất từ trước đến nay cho quốc gia này.

Cụ thể, quy định lần này đưa ra những tiêu chuẩn bắt buộc đối với điều hoà không khí và lò sưởi. Theo đó, các nhà sản xuất được yêu cầu phải tích cực đẩy mạnh việc nghiên cứu các công nghệ tiết kiệm năng lượng để tăng hiệu suất năng lượng của các thiết bị nêu trên lên 13% vào năm 2018 và tăng thêm 15% vào năm 2023 (so với mức năm 2018). Toàn bộ các sản phẩm không đáp ứng được hai tiêu chuẩn trên theo đúng thời gian quy định sẽ bị cấm bày bán trên thị trường Mỹ.

Theo tính toán của Bộ Năng lượng, việc áp dụng các tiêu chuẩn mới về mức tiết kiệm năng lượng sẽ giúp các hộ gia đình cũng như người dùng doanh nghiệp Mỹ tiết kiệm 167 tỷ đô la hoá đơn tiền điện, đồng thời hạn chế phát thải 885 triệu tấn khí các bon đến năm 2030.

Được biết, kể từ năm 2009, Bộ Năng lượng Mỹ đã ban hành tổng cộng 34 quy định, tiêu chuẩn mới đối với hơn 40 loại sản phẩm trong lĩnh vực điện lạnh, cơ điện, đèn điện, với kỳ vọng đem lại tổng mức tiết kiệm năng lượng 535 tỷ đô la và hạn chế phát thải 3 tỉ tấn khí các bon. Trong đó, quy định đối với điều hoà không khí và lò sưởi lần này được xem là quan trọng nhất, chiếm tới 31% tổng quy mô tiết kiệm năng lượng tiềm năng của quốc gia này.

Anh Tuấn (Theo Tree Hugger)

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện