Thursday, 25/07/2024 | 20:48 GMT+7

Ấn Độ yêu cầu dán nhãn năng lượng cho đèn LED

27/01/2016

Trong năm 2015, Cục năng lượng hiệu quả Ấn Độ (BEE) đã công khai tiêu chuẩn cho các nhãn năng lượng đối với sản phẩm đèn LED.

Trong năm 2015, Cục năng lượng hiệu quả Ấn Độ (BEE) đã công khai tiêu chuẩn nhãn năng lượng đối với các sản phẩm đèn LED.

Theo chương trình này, các sản phẩm đèn LED bắt buộc phải dán nhãn năng lượng. Tuy nhiên ban đầu các nhà sản xuất đèn LED trong nước sẽ gắn nhãn năng lượng trên tinh thần tự nguyện cho đến cuối tháng 12 năm 2016.

Giống như tất cả các sản phẩm khác, hiệu quả năng lượng của đèn LED sẽ được đánh giá theo số sao, từ 1 đến 5. Càng nhiều sao thì đèn LED đó càng hiệu quả.

Có một suy nghĩ phổ biến rằng đã là đèn LED thì hiệu quả năng lượng phải rất cao. Tuy nhiên, theo chuẩn của BEE thì một số lượng lớn đèn LED chỉ đạt 2 đến 3 sao. Cụ thể, theo chuẩn của BEE, đèn LED có thông số 70 - 90 lumen/watt đạt 2 sao, từ 90-150 lumen/watt đạt 3 sao, từ 105-120 lumen/watt đạt 4 sao và trên 120 lumen/watt là 5 sao.

Bên cạnh hiệu quả năng lượng, BEE cũng yêu cầu bảo đảm sản phẩm an toàn. Các nhà sản xuất sẽ phải đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn đưa ra bởi BEE.

Theo thông tin, động thái này nằm trong kế hoạch thay thế toàn bộ đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang bằng đèn LED của chính phủ Ấn Độ.

Hạnh Nguyễn 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện