Thursday, 25/07/2024 | 20:12 GMT+7

Thành viên Nghị viên châu Âu đề xuất nâng cấp việc dán nhãn năng lượng

22/06/2016

Châu Âu nên thay đổi cách dán nhãn năng lượng cho các thiết bị gia dụng.

Châu Âu nên thay đổi cách dán nhãn năng lượng cho các thiết bị gia dụng. 

Đó là quan điểm mà các thành viên Nghị viện châu Âu đưa ra. Họ cho biết, thay vì các ký hiệu A+, A++, A+++ như năm năm nay, châu Âu sử dụng các chữ cái từ A đến G. 

Họ đưa ra đề nghị thay đổi này để đảm bảo rằng người tiêu dùng không nhầm lẫn rằng thiết bị được dán nhãn A là thiết bị có hiệu suất cao nhất trên thị trường trong khi theo quy định hiện nay thì những thiết bị được dán nhãn A là những thiết bị có hiệu suất thấp nhất. 

Cũng theo các thành viên Nghị viện châu Âu, "Nhãn năng lượng nên thể hiện thông tin về thứ bậc hiệu suất của mẫu sản phẩm và lượng điện năng mà nó tiêu thụ, tính theo đơn vị kWh". 

"Các nhà cung cấp và các nhà bán lẻ phải tham khảo thông tin về thứ bậc hiệu suất của sản phẩm trong quảng cáo hay trong tài liệu quảng cáo kỹ thuật của sản phẩm đó". 

Các thành viên Nghị viện châu Âu còn gợi ý việc thiết lập một cơ sở dữ liệu về sản phẩm gồm một trang web dành cho người tiêu dùng để họ có thể truy cập và tìm kiếm các thông tin và một nền tảng điện tử để hỗ trợ cho các cơ quan giám sát của các quốc gia, được dịch ra tất cả các thứ tiếng của các quốc gia nơi sản phẩm được bày bán trên thị trường. 

Trong phiên họp toàn thể sắp tới của Nghị viện châu Âu, tất cả các thành viên sẽ tiến hành bỏ phiếu để phê duyệt đề xuất này, trước khi được đưa ra đàm phán với Hội đồng Bộ trưởng. 

Ngọc Diệp (Theo Energy Live News) 

 

 

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện