Thursday, 25/07/2024 | 19:13 GMT+7

300 mẫu xe mô tô, gắn máy công bố mức tiêu thụ nhiên liệu

25/04/2020

Tính đến giữa tháng 4/2020, có khoảng 300 mẫu môtô, xe gắn máy được công khai mức tiêu thụ nhiên liệu.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, theo quy định tại Thông tư 59 của Bộ GTVT, có hiệu lực từ 1/1/2020, cơ sở sản xuất, nhập khẩu môtô, xe gắn máy sau khi gửi thông tin công khai mức tiêu thụ nhiên liệu tới Cục Đăng kiểm Việt Nam phải dán nhãn năng lượng xe máy tại vị trí dễ quan sát trước khi đưa ra thị trường.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 59 quy định: “Cơ sở sản xuất, nhập khẩu căn cứ vào báo cáo thử nghiệm quy định tại Điều 5 Thông tư này để công khai mức tiêu thụ nhiên liệu.

Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai không được nhỏ hơn 4% so với kết quả đo trung bình ghi trong báo cáo thử nghiệm”.

Tính đến nay, đã có 17 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp thực hiện công khai mức tiêu thụ nhiên liệu đối với môtô, xe gắn máy với tổng số 134 kiểu loại xe.

Đồng thời, cũng đã có 23 doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện Thông tư số 59, với tổng số 130 kiểu loại xe được công khai mức tiêu thụ nhiên liệu trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tính đến ngày 15/4/2020 trên cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đã có khoảng 300 mẫu môtô, xe gắn máy được công khai mức tiêu thụ nhiên liệu. Để có kết quả công bố các hãng đồng thời gửi xe đến Trung tâm kiểm tra khí thải (NETC) thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để đo trên cùng một hệ quy chuẩn. Sau khi đối chiếu số liệu của hãng với số liệu của NETC, sẽ ra số liệu công bố.

Trước đây khi không yêu cầu dán nhãn năng lượng, các hãng xe tự đo, tự công bố, tự chịu trách nhiệm về mức tiêu hao nhiên liệu của xe.

Đà Giang

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện