Saturday, 20/07/2024 | 17:36 GMT+7

Nhãn Hiệu suất năng lượng cao nhất kích thích cạnh tranh thị trường thiết bị sử dụng năng lượng

12/09/2021

Thông qua việc chứng nhận các sản phẩm đạt tiêu chí hiệu suất năng lượng cao nhất hằng năm, tiêu chuẩn hiệu suất thực tế trên thị trường sẽ được xác lập liên tục theo thời gian. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp quan trọng giúp đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện