Sunday, 14/07/2024 | 17:25 GMT+7

Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho ngành gạo

15/03/2022

Sản xuất chế biến gạo là thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Tuy nhiên, việc sử dụng điện tiết kiệm chưa được các doanh nghiệp chú trọng đúng mức. Do đó, nếu được đầu tư công nghệ, việc sử dụng điện hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện