Sunday, 14/07/2024 | 18:07 GMT+7

Hội nghị Phổ biến Lộ trình dán nhãn năng lượng và hệ thống tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng

07/09/2023

Ngày 06 tháng 9 năm 2023, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương tổ chức “Hội nghị Phổ biến Lộ trình dán nhãn năng lượng và hệ thống tiêu chuẩn Hiệu suất năng lượng”.


Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện