Saturday, 20/07/2024 | 17:47 GMT+7

Tiết kiệm năng lượng - Giải pháp hiện thực hoá cam kết net zero

13/10/2023

Ngày 12 tháng 10 năm 2023, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) tổ chức Diễn đàn “Tiết kiệm năng lượng - Giải pháp hiện thực hoá cam kết net zero”. Đây là một trong những sự kiện rong khuôn khổ các hoạt động truyền thông về tiết kiệm năng lượng (TKNL) năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện