Thursday, 30/03/2023 | 18:19 GMT+7

Kỹ thuật mới, đơn giản có thể làm giảm chi phí sản xuất nhiên liệu sinh học

13/01/2014

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học North Carolina, Hoa Kỳ đã phát triển được một kỹ thuật đơn giản, hiệu quả và tương đối rẻ để loại bỏ lignin khỏi nguyên liệu thực vật dùng để sản xuất các nhiên liệu sinh học

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học North Carolina, Hoa Kỳ đã phát triển được một kỹ thuật đơn giản, hiệu quả và tương đối rẻ để loại bỏ lignin khỏi nguyên liệu thực vật dùng để sản xuất các nhiên liệu sinh học, có thể làm giảm chi phí sản xuất loại nhiên liệu này.
 
Lignin giữ vai trò bảo vệ thành tế bào, nhưng khó phá vỡ hoặc tách khỏi nguyên liệu thực vật gọi là sinh khối như những phần không ăn được của cây ngô. Tuy nhiên, lignin cần tách ra mới thu được xenlulô giàu năng lượng dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học.

b0267a4e7_1_dung.jpg
 
Ezinne Achinivu, nghiên cứu sinh tiến sỹ về kỹ thuật hóa học và phân tử sinh học và là trưởng nhóm nghiên cứu cho rằng việc tìm ra những phương thức rẻ tiền để loại bỏ lignin là một trong những rào cản lớn nhất để sản xuất nhiên liệu sinh học với chi phí thấp và hiệu quả. Kỹ thuật mới đầy triển vọng.
 
Trong kỹ thuật loại bỏ lignin khỏi nguyên liệu thực vật của trường Đại học North Carolina, ban đầu, các nhà nghiên cứu tạo ra muối dạng lỏng gọi là “chất lỏng ion protic” với giá thành khá rẻ bằng cách trộn một axit như axit acetic (thường gọi là dấm) với một bazơ (loại vật liệu hóa học gọi là amine). Như một phần của qui trình tiền xử lý, một trong số các chất lỏng ion protic được trộn lẫn với sinh khối và sau đó được đun nóng và khuấy. Lignin hòa tan trong chất lỏng ion protic, để lại xenlulô dạng rắn. Sau đó, xenlulô được lọc ra dễ dàng từ hỗn hợp để sử dụng trong các bước sản xuất nhiên liệu sinh học tiếp theo.
 
Hỗn hợp lỏng gồm có lignin và chất lỏng ion protic có thể được đun nóng để chưng cất (làm bay hơi) chất lỏng ion protic, để lại lignin dạng bột đen. Lignin cũng có giá trị vì có thể được sử dụng để sản xuất polime hoặc các sản phẩm hóa chất khác.
 
Các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu để áp dụng kỹ thuật cho gỗ và các nguyên liệu sinh khối khác, cũng như tìm hiểu sâu hơn và điều chỉnh các tương tác giữa chất lỏng ion protic với lignin.

Theo Physorg

Energy Efficiency Awards 2022