Friday, 09/06/2023 | 09:28 GMT+7

Nguồn cung cấp năng lượng đáng tin cậy trong sản xuất xi măng

07/06/2016

Sản xuất xi măng đặc biệt cần sử dụng nhiều năng lượng. Để giảm bớt việc sử dụng các nguồn nguyên liệu chi phí cao như than đá, dầu mỏ, các nhà máy sản xuất xi măng ngày càng sử dụng nhiều hơn các nguồn nguyên nhiên liệu thay thế.

Sản xuất xi măng đặc biệt cần sử dụng nhiều năng lượng. Để giảm bớt việc sử dụng các nguồn nguyên liệu chi phí cao như than đá, dầu mỏ, các nhà máy sản xuất xi măng ngày càng sử dụng nhiều hơn các nguồn nguyên nhiên liệu thay thế.

Khi các quốc gia Arab giảm sản xuất dầu, giá dầu tăng vọt, đây là một tình huống rất nguy hiểm, bởi dầu thô là nguồn năng lượng quan trọng trong sản xuất xi măng. Do các cuộc khủng hoảng dầu thô, các nhà máy xi măng đã chuyển hướng sử dụng nhiên liệu hiệu quả về mặt chi phí và nguyên liệu thô.

Bên cạnh đó, chất thải khoáng sản có thể được sử dụng như một nguồn nguyên liệu thay thế. Ngoài ra, các loại nhiên liệu thay thế lỏng thường là dầu đã qua sử dụng hoặc các dung môi, nhiên liệu rắn bao gồm lốp xe nguyên chiếc hay đã bị cắt vụn, gỗ phế liệu, nhựa hỗn hợp, giấy, vật liệu tổng hợp, hoặc vải. Sau khi được xử lý thô, các nguyên liệu được kiểm tra chất lượng. Giá trị nhiệt của những nguyên liệu này tương đương với than nâu, giá trị nhiệt của lốp xe phế liệu thậm chí còn tương đương với than đá. Khi đưa vào sản xuất xi măng, cần đảm bảo rằng chất lượng của dư lượng tro phù hợp với chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Như vậy tất cả các thành phần nguyên liệu hoàn toàn được tích hợp vào clinker và khoáng hóa. Việc sử dụng các nguyên liệu này giúp cho quá trình sản xuất kinh tế hơn. Ngoài ra, tiết kiệm được lượng nhiên liệu chính và giảm khối lượng rác thải.

Theo baoxaydung.com.vn

Energy Efficiency Awards 2022