Thursday, 25/07/2024 | 19:25 GMT+7

Điện lực Đại Lộc, Quảng Nam phấn đấu giảm tổn thất điện năng còn 3,48%

28/05/2022

Từ nhiều năm qua Điện lực Đại Lộc, Quảng Nam đã quan tâm phấn đấu giảm tổn thất điện năng và đạt được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể năm 2021 sản lượng tiêu thụ điện năng đạt 218,6 triệu kWh và giảm tổn thất điện năng ở mức 3,59%.

Tổn thất điện năng  không chỉ làm giảm chất lượng cung cấp điện mà còn ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh. Chính vì vậy, thời gian qua công tác giảm tổn thất điện năng luôn được Điện lực Đại Lộc, Quảng Nam xác định là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. 
Điện lực Đại Lộc đang quản lý 51km đường dây 35kV, 267km đường dây 22kV, 472km đường dây 0,4kV, 353 trạm biến áp phụ tải, hơn 47.000 khách hàng. Năm 2021, nhờ tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, tỉ lệ tổn thất điện năng của Điện lực Đại Lộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể sản lượng tiêu thụ điện năng đạt 218,6 triệu kWh, giảm tổn thất điện năng ở mức 3,59%.
Công nhân Điện lực Đại Lộc kiểm tra lưới điện. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
Năm 2022, công tác giảm tổn thất điện năng cũng được lãnh đạo Điện lực Đại Lộc quan tâm sâu sắc ngay từ đầu năm. Theo đó, Công ty tiếp tục phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống còn 3,48%.
Để đạt được mục tiêu này, Công ty đã thành lập tiểu ban chỉ đạo về công tác giảm tổn thất điện năng. Định kỳ hằng tháng họp đánh giá tình hình vận hành lưới điện, quản lý hệ thống đo đếm, thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, kiểm tra các trạm biến áp công cộng có tổn thất điện năng cao. Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện cũng phối hợp các bộ phận liên quan tăng cường kiểm tra sử dụng điện...
Công ty đã đề ra chương trình hành động giảm tổn thất điện năng năm 2022 với từng công việc cụ thể, giao nhiệm vụ đến từng thành viên. Đồng thời, cũng phát động phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng trong toàn đơn vị, phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ công nhân viên, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch tổn thất điện năng
Ðể giải quyết tình trạng tổn thất điện năng, Điện lực Đại Lộc cho biết bên cạnh sự nỗ lực của ngành điện rất cần sự chung tay góp sức của người dân trong việc thực hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Mai Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện