Sunday, 14/07/2024 | 17:38 GMT+7

Bạc Liêu tiết kiệm hơn 21 triệu kWh điện

18/09/2023

8 tháng đầu năm Bạc Liêu tiết kiệm 21,106 triệu kWh điện, tương ứng tiết kiệm 2,55% sản lượng điện thương phẩm, tốt hơn 10,42% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 81,05% kế hoạch năm.

Để đạt kết quả trên, Công ty Điện Lực (PC) Bạc Liêu đã thực hiện nghiêm các chỉ thị và công văn về việc tăng cường tiết kiệm điện của UBND tỉnh Bạc Liêu, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các khách hàng.. Cụ thể, ngành điện lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến hộ sản xuất, kinh doanh và người dân; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể các cấp phát động phong trào người người, nhà nhà, khóm ấp thực hiện tiết kiệm điện.
PC Bạc Liêu làm việc với doanh nghiệp về phương án sử dụng điện tiết kiệm 
Công ty duy trì phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực; đôn đốc công tác tiết kiệm điện nội bộ toàn Công ty. Đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc duy trì thực hiện tiết kiệm điện của các nhóm khách hàng: hành chính sự nghiệp, chiếu sáng quảng cáo, cơ sở năng lượng trọng điểm, chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Ngoài ra, xác định được tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả nên ngay từ những tháng đầu năm 2023, PC Bạc Liêu đã đẩy mạnh truyền thông tiết kiệm điện thông qua các phương tiện như báo chí, truyền hình, internet, tờ rơi, pa nô, áp phích...
PC Bạc Liêu thực hiện tuyên truyền trực tiếp tại các điểm giao dịch của Công ty với các nội dung dễ hiểu, dễ nhớ. Trực tiếp hướng dẫn khách hàng thực hiện các giải pháp sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, khuyến cáo khách hàng thực hành tiết kiệm thông qua việc tắt các máy móc, thiết bị khi không dùng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm của người dân.
Để tiết kiệm điện đạt hiệu quả, trong tháng 9, PC Bạc Liễu sẽ duy trì phát phóng sự, video clip tuyên truyền tiết kiệm điện tại các phòng giao dịch khách hàng của Điện lực; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc nhắc nhở công tác tiết kiệm điện nội bộ toàn Công ty; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc duy trì thực hiện tiết kiệm điện của các nhóm khách hàng: hành chính sự nghiệp, chiếu sáng quảng cáo, cơ sở năng lượng trọng điểm, chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh.
PC Bạc Liêu mong muốn khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành trong công tác tiết kiệm điện, vì tiết kiệm điện không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp về mặt tài chính mà còn đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng.
Mai Anh

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện