Saturday, 20/07/2024 | 16:09 GMT+7

Sẽ thí điểm Công ty dịch vụ năng lượng trong tiết kiệm điện

18/03/2014

Việc thí điểm Công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) trong năm 2014, sẽ được cụ thể hóa bằng 10 dự án lắp đặt giàn nước nóng năng lượng mặt trời cho đối tượng khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ bình quân lớn hơn 20.000 kWh/tháng.

Đây cũng là một trong sáu nội dung trọng tâm trong Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2014-2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Việc thí điểm Công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) trong năm 2014, sẽ được cụ thể hóa bằng 10 dự án lắp đặt giàn nước nóng năng lượng mặt trời cho đối tượng khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ bình quân lớn hơn 20.000 kWh/tháng.
3b6dfa224_cng_ty_dch_v_nng_lng_energy_services_company.jpg

Theo đó, Chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2014-2015 sẽ tập trung vào 6 nội dung trọng điểm gồm: Chỉ đạo và điều hành; Thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact; Quảng bá bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời; Thí điểm Công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO); Phối hợp tuyên truyền tiết kiện điện với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện do EVN thực hiện.

Việc thí điểm ESCO năm 2014 này sẽ được cụ thể hóa bằng 10 dự án lắp đặt giàn nước nóng năng lượng mặt trời cho đối tượng khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ bình quân lớn hơn 20.000 kWh/tháng.

Thời gian qua, nhằm hạn chế ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, nhiều quốc gia trên thế giới đã ứng dụng mô hình Công ty dịch vụ năng lượng (Energy Service Company - ESCO).

ESCO là hình thức công ty dịch vụ năng lượng, chuyên cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm: thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng… ESCO sẽ thực hiện gói dịch vụ năng lượng từ lập kế hoạch, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo trì, tối ưu hóa đến đóng góp tài chính. ESCO bảo đảm cho các chi phí đầu tư, kết quả tiết kiệm năng lượng và chịu rủi ro về thương mại để thực hiện giải pháp hiệu quả năng lượng và quản lý trong cả thời gian thực hiện dịch vụ.

ESCO thực hiện dịch vụ năng lượng với khách hàng thông qua hợp đồng dịch vụ năng lượng. Đây là hợp đồng dịch vụ dưới dạng chìa khóa trao tay, cung cấp cho khách hàng một cách toàn diện các giải pháp về hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo và thường được đi kèm với đảm bảo rằng chi phí năng lượng tiết kiệm được bởi dự án sẽ đủ để chi trả đầy đủ cho các chi phí của dự án.

Trách nhiệm của ESCO trong hợp đồng này bao gồm: xác định và khai thác tiềm năng tiết kiệm năng lượng; thu về các khoản đầu tư thông qua phần chi phí năng lượng tiết kiệm được; đảm bảo năng lượng sẽ được tiết kiệm trong thời gian thực hiện hợp đồng; khách hàng sẽ được hưởng lợi từ việc hiện đại hóa hệ thống năng lượng của mình và được cung cấp năng lượng an toàn hơn mà không chịu rủi ro tài chính.

Có 2 hình thức khác nhau để thực hiện hợp đồng dịch vụ năng lượng: hợp đồng theo thời gian, tức là ESCO được hưởng toàn bộ phần lợi ích do giảm chi phí năng lượng khi thực hiện đầu tư. Sau khi kết thúc hợp đồng khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ lợi ích trên. Và hợp đồng theo thành phần tham gia, có nghĩa là khách hàng cùng tham gia vào việc thực hiện tiết kiệm năng lượng từ khi bắt đầu của hợp đồng. Tỷ lệ tham gia được quy định trong hợp đồng.

Bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế từ các dự án dịch vụ năng lượng do ESCO thực hiện, dự án còn mang lại các hiệu quả về môi trường, xã hội như: giảm phát thải khí nhà kính vào môi trường, tạo cơ hội việc làm, đặc biệt nâng cao nhận thức của khách hàng tham gia dự án, từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. ESCO hoạt động trên tất cả các lĩnh vực năng lượng, tuy nhiên tiềm năng tiết kiệm điện tại Việt Nam là rất lớn nên mô hình ESCO sẽ đặc biệt hiệu quả đối với lĩnh vực điện.

Mặc dù tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam còn rất nhiều, nhưng mô hình kinh doanh hiệu quả này vẫn còn tương đối xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, việc ứng dụng thí điểm mô hình ESCO sẽ là cơ hội để đánh giá hiệu quả, mức độ phản ứng và sự tham gia của khách hàng vào thị trường dịch vụ năng lượng. Từ đó, có sơ sở đề xuất đến cơ quan có thẩm quyền những cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển mô hình này. Mô hình ESCO là một giải pháp mới, làm phong phú thêm các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác tiết kiệm điện ở nước ta.

Theo NangluongVietnam

Chỉ thị 20 Cẩm nang tiết kiệm điện